Kdo jsme

Webové stránky www.abydos.cz a www.jobs.abydos.cz spravuje společnost Abydos s.r.o., se sídlem Hazlov 247, 351 32 Hazlov, IČO: 25206958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8536.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitým tématem a osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (známé též jako GDPR).Tímto bychom vás rádi informovali o tom, které z osobních údajů evidujeme při vaší návštěvě našich internetových stránek a k jakému účelu jsou využívány.

Jaká data shromažďujeme

Při každé návštěvě našich webových stránek sbíráme ze serverových logů vaši IP adresu, váš webový prohlížeč, váš operační systém, vašeho poskytovatele internetových služeb, datum a čas na vašem počítači, vaše nastavení jazyka, stejně jako vaši aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL a v případě, že to umožňuje váš prohlížeč, sbíráme i data generovaná tzv. soubory cookies. Další informace, zejména o účelu těchto opatření, o právních základech, o době ukládání, o příjemcích dat generovaných soubory cookies a o tom, jak lze odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče, naleznete v části Cookies. Při návštěvě našich webových stránek nemáte povinnost nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud nám je nicméně neposkytnete, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách nebo přes e-mail, zpracováváme vámi poskytnutá data, abychom byli schopni řádně odpovědět na vaši žádost. Bližší informace k tomuto zpracování osobních údajů naleznete v části Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR.

Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR

1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Zodpovědný/á za zpracování osobních údajů:

Abydos s.r.o
Hazlov 247
351 32 Hazlov
info@abydos.cz

2. Kategorie a zdroje osobních údajů, které zpracováváme

Zpracováváme vaše data získaná z vašeho chování na internetu (zejména data ze serverových logů a data vygenerovaná soubory cookies, stejně jako aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL). Bližší informace naleznete v sekci (Serverové logy, cookies a sociální média).

Podobně zpracováváme osobní údaje o vás, které jste nám poskytli prostřednictvím dotazů či požadavků (dále jen „údaje z žádosti“). 

Sem spadají:

Vaše osobní a kontaktní údaje (např. jméno, adresa, další kontaktní údaje jako telefonní číslo nebo e-mail, datum narození)

Data o vašem bydlišti

3. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a jejich právní základy

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány za účely zodpovězení vašich dotazů, realizace výběrového řízení, za účelem evidence uživatelů stránek, statistik. 

Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání správce daně nebo orgánů činných v trestním, přestupkovém či správním řízení. 

5. Doba ukládání vašich osobních údajů

V případě, že nám poskytnete vaše osobní údaje v rámci marketingového souhlasu, který je udělován na dobu 10 let, budou zpracovávány po uvedenou dobu nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas je možné kdykoliv odvolat oznámením na kontaktní údaje uvedené v bodu 1. tohoto článku.

Pokud nám zašlete žádost či dotaz přes náš kontaktní formulář nebo e-mail, nebo nás kontaktujete telefonicky, uložíme si vámi poskytnuté osobní údaje po dobu, která je potřeba k vyřízení požadavku. V případě dalších dotazů či žádostí vaše osobní údaje ukládáme po dobu šesti měsíců. Delší archivace osobních údajů probíhá jen tehdy, pokud během těchto šesti měsíců vyvstane zákonná povinnost osobní údaje ukládat. 

6. Vaše práva podle GDPR

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, právo na jejich úpravu, právo na jejich výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost (pouze v případě smluvního vztahu nebo souhlasu), právo znát příjemce, kterým jsou vaše údaje předávány a právo odvolat jakýkoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

Při odpovědi na inzerát

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 6 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnance.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:
– na přístup k osobním údajům,
– na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
– na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
– na přenositelnost údajů,
– na vznesení námitky, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údaje o procházení webových stránek jsou shromažďovány a uchovávány pro analytické účely po dobu neurčitou. Při každé návštěvě našich webových stránek sbíráme ze serverových logů vaši IP adresu, váš webový prohlížeč, váš operační systém, vašeho poskytovatele internetových služeb, datum a čas na vašem počítači, vaše nastavení jazyka, stejně jako vaši aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL a v případě, že to umožňuje váš prohlížeč, sbíráme i data generovaná tzv. soubory cookies a další údaje pro potřeby analýz.

Kontaktní údaje

Abydos s.r.o.
Hazlov 247
351 32 Hazlov
info@abydos.cz