Zahájili jsme provoz Info Pointu

Vzájemná informovanost a tok informací napříč firmou je občas jednou ze slabin, která nám komplikuje práci víc, než bychom si představovali. O to je to náročnější, když ve firmě pracují čtyři národnosti. Kladli jsme si otázku, jak tento problém vyřešit nebo ještě lépe, jak mu alespoň částečně předcházet. Výsledkem je informační prostor zvaný Info Point, který jsme vytvořili během letošních prázdnin.  

Co vše tady najdete? 

  • Informační interaktivní kiosek
  • Obrazovky s nejaktuálnějšími informacemi, každá národnost má svou obrazovku!
  • Hlavní Abydos nástěnku
  • Informační letáky a aktuální vydání časopisu Abydos Info
  • Schránku na vaše podněty a nápady
  • Originální obraz “Pohled do výroby” přes celou stěnu, který vytvořil grafik Milan Strnad
  • Automaty na drobné občerstvení, teplé a studené nápoje

Věříme, že se Abydosákům bude Info Point líbit!