Povídejme si, děti!

Beseda s dětmi - tématické povídání
o jejich zájmech, představách, o tom čím
by chtěly být.

Spolupráce se školami

Spolupráce s významným zaměstnavatelem Karlovarského kraje.

Informace pro 9. třídy

Žádané obory na trhu práce, zaměstnavateli požadované dovednosti.

Nabízíme exkurze

Hrou a poutavým výkladem přiblížíme dětem těžký, ale prosperující obor strojírenství. Vysvětlíme význam, důležitost a přínos manuální práce.