Nejčastější dotazy rodičů

 • Je praxe v Abydosu bezpečná?
 • Ano, mládež se pohybuje v rámci provozu s doprovodem odborného dozoru a na případná rizika je upozorněna.
  Před nástupem na pracoviště absolvují všichni žáci školení BOZP a PO. Činnosti nad rámec dovedností nejsou žákům
  ani studentům zadávány.

 • Jaký může mít praxe přínos,
  je placená?

 • Hlavním přínosem praxe je poznání reálného pracovního prostředí, zhodnocení teoretických znalostí a získání pracovních dovedností a návyků. Je-li prokázána snaha
  a zájem, dodržována docházka – je možné motivovat mládež také finančně.

 • Pokud neabsolvuje úspěšně závěrečné zkoušky, může být ještě zaměstnancem Abydosu?
 • Právě při praxi mají studenti možnost projevit zájem
  o přípravu na budoucí povolání a o obor. Je-li podpořen
  také pravidelnou školní docházkou, rádi pak přijmeme
  do pracovního kolektivu i takového zájemce, kterému
  se nepodařilo dosáhnout na výuční list.

Navštivte naše forum
Volejte nebo pište na tel. či e-mail!