Cíle praxe:

 • využití a zvýšení odborných dovedností žáků na pracovišti
 • získání představy o reálném pracovním prostředí
 • ověření teoretických znalostí
 • zajištění zkrácení adaptace u Abydosu
  v případě pozdějšího uzavření pracovního poměru

 • využití technologického vybavení
 • rozvoj návyků, jež souvisí s BOZP
 • osvojení etického kodexu ve firmě
 • rozvoj komunikačních dovedností
  v pracovním kolektivu

 • vzbuzení přirozeného zájmu u žáka
  o práci v oboru

 • motivace ke studiu
 • možnost vypracování bakalářských
  a diplomových prací